Whitepaper | Audit Ready en het onderwijs

Het opstellen van het auditdossier in het onderwijs is complex. De indeling van de jaarrekening is gebaseerd op het onderwijsprotocol en komt niet overeen met het standaard jaarrekeningmodel voor ondernemingen met een winstoogmerk.