Onze diensten

Pre-audit diensten

Audit Ready begrijpt dat u niet voor verrassingen wilt komen te staan tijdens de jaarrekeningcontrole. U wilt dat de afgesproken tijdslijnen en fees worden nagekomen. Audit Ready zorgt ervoor dat uw organisatie klaar is voor de jaarrekeningcontrole. We zetten een compleet dossier klaar voor aanvang van de controle en ondersteunen de financiële afdeling tijdens de controle. Daarnaast geven we praktische adviezen om processen te verbeteren én adviseren we over quick wins die directe voordelen opleveren voor uw organisatie.

Voorkom vertragingen, verrassingen en meerwerk

De jaarrekeningcontrole loopt vaak vertraging op omdat niet alle documenten correct worden aangeleverd bij de accountant. Dit kan leiden tot hogere kosten voor uw organisatie, stress op de financiële afdeling en uitloop van de audit. Onwenselijk en onnodig, vinden wij.

Door tijdens het Pre-audit traject met een kritische en analytische blik het gehele dossier door te lopen, constateren we waar de bottlenecks zitten en dragen we concrete oplossingen aan om deze weg te nemen. De externe accountant zal daardoor voortvarend door de controle heen kunnen lopen. Eventuele vragen of verschillen lichten wij toe. Zo doen wij waar wij goed in zijn en kan de financiële afdeling zich focussen op de dagelijkse werkzaamheden. Onze opdrachtgevers zien ons dan ook als waardevolle partner in het jaarrekeningtraject!

Door voorafgaand aan de controle een compleet dossier te bouwen, dat voldoet aan de eisen van de accountant, voorkomen we vertragingen, stress en meerwerk. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat uw financiële afdeling de taal van de accountant beter leert begrijpen, door onze kennis te delen en uw medewerkers te trainen.

Dit levert de pre-audit op

  • Compleet balansdossier voor aanvang van de controle
  • Soepel jaarrekeningtraject
  • Efficiënte jaarrekeningcontrole
  • Interne kwaliteitsverbeteringen
  • Meer kennis bij de financiële afdeling

Onze pre-audit diensten

Deze diensten staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk van elkaar worden
afgenomen of samengevoegd voor een complete pre-audit ondersteuning.

Een soepele Periode 12/13 afsluiting

Op het juiste moment, de juiste acties uitvoeren. Dit begint al in november en december. Wij weten welke acties dit zijn en zorgen ervoor dat deze acties tijdig uitgevoerd worden, zodat er een solide fundering is voor het opstellen van de jaarrekening en andere belangrijke managementinformatie.

De beste balansdossiers opstellen

Ervaring zorgt voor expertise. En aangezien wij dit al jaren doen kunnen we stellen dat we experts zijn in het opstellen van een balansdossier. Elke balanspost is onderhevig aan ons werkprogramma en onderbouwen we met de beste specificaties en aansluitingen. Hierdoor kan de accountant snel vaststellen dat een balanspost juist en volledig is.

Consolidatie

Van kolommenbalans naar consolidatiestaat. Dit zijn veel stappen waarbij veel kleine acties verkeerd kunnen gaan. Het consolidatieproces hebben wij echter dermate geperfectioneerd, dat alle fouten eruit gefilterd worden en het consolideren een eenvoudige exercitie wordt.

Jaarrekening schrijven

De jaarrekening als uitkomst van een solide proces in plaats van de uitkomst van een jaarlijks project. Het mooie van ons jaarrekeningproces is dat we dit geautomatiseerd hebben en continu innoveren. Binnen drie weken na de afsluiting is er een jaarrekening waar verantwoording over afgegeven kan worden. Dit is een mooi begin van het nieuwe jaar!

Audit Ready heeft de afgelopen jaren meer dan 50 klanten vooruit geholpen.

Dé Audit Ready aanpak

De voordelen van werken met Audit Ready

De diensten van Audit Ready zorgen ervoor dat alle audit processen in uw organisatie gestructureerd worden. Onze professionals hebben ieder een eigen expertise, van financiële audits tot IT audits. Deze worden bij ons van A tot Z geregeld.

Van A tot Z geregeld

Geen zorgen over pre-audits en internal audits. Dit is bij onze auditors in goede handen.

Tailor made voor uw bedrijf

Wij verzorgen toekomstbestendige oplossingen, specifiek afgestemd op uw organisatie.

Juiste voorbereidingen

Geen verrassingen: alle aandachtspunten van de audit zijn besproken en onderbouwd.

Flexibele audit experts

Onze auditors hebben ruime kennis over hun specialisme door jarenlange ervaring.

Kennisoverdracht

Wij trainen de medewerkers met wie we samenwerken om oplossingen direct te benutten.

Innovatief

Door diverse moderne tooling geven wij gedetailleerd inzicht in uw processen en resultaten.