Privacybeleid

Audit Ready B.V. vindt het belangrijk om bij de informatie die haar is toevertrouwd de privacy en vertrouwelijkheid te kunnen waarborgen. Om dit te kunnen waarborgen heeft Audit Ready B.V. een privacy statement samengesteld hoe zij informatie verkrijgt en hoe zij met deze informatie omgaat op de website van Audit Ready.

Het verzamelen van persoonsgegevens

De gegevens die wij verzamelen
AuditReady B.V. verzamelt gegevens die u met ons wilt delen. Dit is voornamelijk uw naam en uw e-mailadres indien u er op onze website voor kiest om deze met ons te delen. U geeft aan uw e-mailadres met ons te delen op het moment dat u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen of als u een gesprek met ons wilt aanvragen. Bij het aanvragen van een gesprek met ons kunt u er ook voor kiezen om uw telefoonnummer met ons te delen.

Bij het opsturen van uw cv (curriculum vitae) maken wij gebruik van de informatie om te kijken of er binnen onze organisatie een geschikte vacature voor u beschikbaar is.

De persoonsgegevens die Audit Ready B.V. verzamelt zal alleen voor doeleinden worden gebruikt waarvoor deze in eerste instantie met ons gedeeld zijn. Indien u nadrukkelijk aangeeft dat wij deze informatie voor andere doeleinden mogen gebruiken of doordat wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen, kunnen wij deze informatie ook voor andere doeleinden gebruiken.

Grondslagen voor het verzamelen van de gegevens
Audit Ready B.V. verzamelt alleen gegevens die nodig zijn om uw wens als bezoeker van onze website te kunnen waarmaken. Door de Algemene verordering inzake Gegevensbescherming (AVG) is het voor Audit Ready B.V. mogelijk om persoonsgegevens te verwerken indien hiervoor een geldige grondslag voor is. Indien wij uw persoonlijke gegevens verwerken zijn hier de volgende mogelijke grondslagen voor:

  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.
  • U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel zoals nieuwsbrieven of uitnodiging van door Audit Ready georganiseerde evenementen.

Cookies
Wij plaatsen cookies op uw harde schijf waardoor u onze website op een fijne manier kan raadplegen. Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van uw apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone).

Minderjarigen
De dienstverlening van Audit Ready is van zakelijke aard. Minderjarigen vallen niet onder de doelgroep van de website en de dienstverlening van Audit Ready. Wij bewaren bewust geen gegevens van minderjarigen.

Het delen van persoonsgegevens.

Gegevens die u met Audit Ready deelt zal niet met derden worden gedeeld en wordt uitsluitend door Audit Ready gebruikt tenzij dit noodzakelijk is voor legitieme doeleinden of als dit wettelijk is verplicht.

Het bewaren van persoonsgegevens.

Audit Ready bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan een jaar. Tenzij er een overeenkomst met u tot stand komt.

Vragen omtrent ons beleid

Bij het invullen van het contactformulier heeft u ons toestemming gegeven om uw gegevens te verwerken, indien u deze toestemming wenst in te trekken of als u andere vragen heeft over ons beleid, verzoeken wij u ons contactformulier in te vullen.