Een goede internal auditor maakt bespreekbaar wat niet goed gaat binnen een organisatie en komt tegelijkertijd met voorstellen tot verbetering. Objectieve constateringen met oplossingen. Dit kenmerkt onze aanpak als wij een internal audit uitvoeren. Een auditor die kritisch naar processen en afdelingen kijkt helpt uw organisatie vooruit. 

KOSTENBESPARING

Het hebben van één vaste internal auditor heeft voordelen, het hebben van een internal auditafdeling heeft nog meer voordelen. Wij bieden een complete internal auditafdeling die flexibel in te zetten is en goedkoper is dan een vaste internal auditor.

PROFESSIONEEL EN FLEXIBEL

Audits vragen om expertise én flexibiliteit. Dit betekent dat u soms expertise nodig heeft die u niet altijd in huis heeft, soms voldoende heeft aan een parttime auditor en soms juist behoefte heeft aan een team van auditors. Onafhankelijk van de grootte van uw organisatie zijn deze randvoorwaarden intern moeilijk in te vullen.

Wij herkennen deze situatie en bieden flexibel inzetbare internal audit expertise met ruime ervaring in verschillende vakgebieden. Samen met u stellen wij een audit charter en audit meerjarenplan vast waarin we gezamenlijk planning en diepgang van de audits afspreken. Hierdoor vinden de audits plaats op onderwerpen die van belang zijn voor de organisatie en die uitgevoerd worden op momenten die het u het best uitkomen.

oPLOSSINGSGERICHT

Wij voeren de audits uit en stellen concrete procesverbeteringen voor. Gebruik makend van moderne data-analyse technieken en specifieke audit software bieden wij u de oplossing om Audit Ready te zijn. Graag lichten wij onze klantgerichte aanpak in een kennismakingsgesprek nader aan u toe.