Audit Ready

Smart Audit

Controle van de jaarrekening of van de halfjaarcijfers is een intensief proces en vraagt van u en uw medewerkers een serieuze inspanning. Cijfers moeten worden opgeleverd, specificaties moeten worden gemaakt, zowel voor uw eigen verantwoording als voor de accountant, en dan komt de accountant ook nog eens langs om de zaken te controleren. Wat u vooral wilt is dat de afgesproken tijdlijnen en fees worden nagekomen en dat u niet met verrassingen en vertragingen wordt geconfronteerd. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Audits worden bijvoorbeeld vertraagd omdat niet alle documenten in het auditformaat worden verstrekt met meerwerk en meer tijdsbesteding als gevolg.

Bij Audit Ready hanteren wij een andere aanpak. Wij ondersteunen u graag met het versoepelen van de jaarrekeningcontrole door het opstellen van een Audit Ready dossier, klaar om gecontroleerd te worden door de accountant. Wij zetten hier onze Audit File tooling voor in. U krijgt hierdoor een efficiënte en goedkope jaarrekeningcontrole: geen discussie meer over de opgeleverde stukken en de voortgang, maar interne kwaliteitsverbetering waarmee u het proces beheerst. 

Internal Audit Support

Audits vragen om expertise én flexibiliteit. Dit betekent dat u soms expertise nodig heeft die u niet altijd in huis heeft, soms voldoende heeft aan een parttime auditor en soms juist behoefte heeft aan een team van auditors. Onafhankelijk van de grootte van uw organisatie zijn deze randvoorwaarden intern moeilijk in te vullen.

Wij herkennen deze situatie en bieden flexibel inzetbare internal audit expertise met ruime ervaring in verschillende vakgebieden. Samen met u stellen wij een audit charter en audit meerjarenplan vast waarin we gezamenlijk planning en diepgang van de audits afspreken. Hierdoor vinden de audit plaats op onderwerpen die van belang zijn voor de organisatie en die uitgevoerd worden op momenten die het best uitkomen. 

Wij voeren de audits uit en stellen concrete procesverbeteringen voor. Gebruik makend van moderne data analyse technieken en specifieke audit software bieden wij u als Chief Audit Executive de oplossing om Audit Ready te zijn. Graag lichten wij onze klantgerichte aanpak in een kennismakingsgesprek nader aan u toe. 


  

             

Profit Recovery via Data Analytics

Wat stroomt ongemerkt uw organisatie uit en waar mist u inkomende stromen? Weet u zeker dat u alles heeft uitgefactureerd en dat u niet per ongeluk twee keer die ene factuur heeft betaald? Maximaliseren van omzet en minimaliseren van kosten betekent inzicht hebben in beide stromen. De vertrouwde technieken op basis van Excel of BI-applicaties lijken te kort te schieten voor de snelheid en urgentie die wordt vereist in onze digitale samenleving. Met moderne data-analyse technieken en tools als CaseWare Idea en ACL hebben wij onze eigentijdse aanpak ontwikkelt om u te helpen met direct inzicht in de opbouw van de resultaten en het herstellen van “resultaat lekken”. Wilt u de grote stromen of details weten? Het is allemaal mogelijk. Onze experts laten u graag live een demo zien, of als u het durft, laten zij u in een interactieve sessie zelf experimenteren met de mogelijkheden die onze aanpak u bieden. Neem gerust contact met ons op voor een demo.

Process Discovery via Process Mining

Moderne analyse tools zijn uiteraard geen doel op zich. Waar het om gaat is inzicht in uw resultaten en processen, en dit inzicht wilt u snel en daar waar wenselijk in detail hebben. Met onze proces mining experts verkrijgt u dit inzicht en zit u aan de voorkant van wat deze technologieën kunnen bieden, wij delen onze aanpak en brengen deze kennis over naar uw organisatie. Wat betekent dit voor mijn organisatie? Dit betekent dat u in staat wordt gesteld om alle processtappen te kunnen zien binnen een proces, waar zitten bottlenecks en waar worden deze door veroorzaakt, welke onverwachte handelingen worden verricht en klopt de volgorde van de handelingen wel? De efficiency van de processen gaat met sprongen vooruit. Onze process mining software biedt u volledig inzicht in uw processen. Nieuwsgierig geworden? Graag laten wij u een demo zien van door ons geanalyseerde processen, bevindingen en gerealiseerde resultaten.

Neem contact op